Модул 5

КАКО ДА СЕ “ПРОДАДЕТЕ” СЕБЕСИ

 

Лекција 1: Креирање на резиме

Резимето е вашата можност да ги покажете своите вештини, знаење и искуство на работодавачот користејќи прецизен и фактички формат. Треба да го наведете своето образование, работни искуства, интереси и други информации кои се релевантни за работата за која аплицирате.

По успешно завршување на оваа единица, се очекува од учесниците, да можат:

  • да ги идентификуваат и да ги покажат своите вештини, интереси и мотиви во контекст на процесот на донесување одлуки во кариерата;
  • Да ја разберат природата и целта на биографијата;
  • Да создадете, форматирате и дистрибуирате целосна биографија што точно ги претставува вашите вештини, искуство и образование;

 

Лекција 2: Водич за ЛИНКЕДИН

LinkedIn е социјална мрежа како Фејсбук или Твитер, но посветена на професионално вмрежување и комуникација. Еден профил на корисник на LinkedIn е сличен на резимето што го имате за вас. Корисниците можат да ги споделат своите информации за контакт, кариера, целосна работна историја, професионални вештини, формални детали за образование, и многу повеќе. LinkedIn главно се користи за мрежно поврзување со професионалци, но со текот на времето еволуираше во платформа за барање и понуда на работа.

По успешно завршување на оваа сесија, се очекува од учесниците, да можат:

  • Да ја разберат и објаснат целта на LinkedIn;
  • Да креираат свој профил и да го пополнат со нивните важни кариерни детали;
  • Да раководат со социјалната мрежа и нејзините технички својства;
  • Да пристапат и да менуваат податоци во нивните профили;
  • Да бараат работа на LinkedIn;

 

Листа на документи

Корисни врски (на англиски)