Модул 4

ВИЗИЈА ЗА СВОЈАТА КАРИЕРА, ЦЕЛИ И ПЛАН

Во овој модул учесниците ќе истражуваат каква кариера сакаат, што сакаат да искусат, да дадат или да добијат од својата кариера. Тие исто така ќе постават цел за кариера, ќе направат план и ќе развијат план за професионален развој за да станат исклучително добри во една област. Сите резултати се поврзани со нивниот профил.

Цели на учење:

 • Да ги разберете концептите на визија за кариера, цели и план;
 • Да создадете визија и цел за значајна и исполнета кариера;
 • Создадете ваш план за посакувана кариера;
 • Да осознаете за што сте добри;
 • Да осознаете и да го направите вашиот следен чекор во посакуваната кариера;
 • Имајте „Sвезда водилка“ и јасност на долгорочната визија за кариера;

Листа на документи

Корисни линкови

Оценувања:

 • Што научив од Модул 4?
 • Кои се моите следни активности базирани на Модул 4?

ПРАШАЊА:

 1. Што претставува визија за кариера и зошто е важна?
 2. Што е кариерна цел и план?
 3. Која визија ја имате за себеси?
 4. Кои се твоите кариерни цели?
 5. Во кој област на експертиза планирате да се усовршувате?