За курсот

ВОВЕД ВО ПРОЕКТОТ VOCCESS ONLINE

Пронаоѓањето на најсоодветна и успешна кариера може да биде предизвик во еден свет со толку многу опции и толку малку насоки за тоа како некој навистина може да се знае себеси. Ова е причината зошто VOCCESS обезбедува сеопфатен профил, заснован на таленти, вредности, карактери и лични јаки страни. Покрај тоа, VOCCESS ги поддржува младите во процесот на откривање, создавање и поставување на темелите на самосознанието – во што сум добар, кои се моите вредности, кои се моите ограничувачки верувања кои ме запираат; кои се моите соништа и цели.

Ова се рефлектира во модулите и видеата за учење VOCCESS.

VOCCESS ги поддржува корисниците во развивање и негување навики за успех, стекнување на вештини и ставови за да успеат во животот: образование, кариера, социјална активност, волонтерство, самоизразување и др.

VOCCESS создава и можност за младите луѓе да следат страст или да развијат вештина преку низа предизвици и алатки за планирање и поставување на целите.

Во овој поглед, VOCCESS не само што знае за само-осознавање, туку и дава можност на корисниците да дејствуваат врз основа на тоа.

Врз основа на истражувањето на партнерствата, методите и алатките на VOCCESS им помагаат на корисниците:

 • Постават лични приоритети и креираат план за кариера;
 • Создадат клучни вештини за личен развој: поставување на целите, управување со времето, самоизразување, создавање, комуникација и презентирање на порака.

Материјалите за учење, системот за профилирање и методите и алатките за употреба на системот за профилирање, имаат за цел да ги поддржат корисниците во 5 главни домени:

 1. Создавање визија за нивниот развој и кариера, да се најде најсоодветен пат во кариерата преку материјалите за учење;
 2. Да се познаваат како размислуваат и се однесуваат – за што се добри, како работат и учат најдобро за да постигнат ефективна и комплетна кариера. На младите луѓе ќе им бидат дадени алатките и упатствата за тоа како да бидат рефлексивни, да се оценат и да продолжат со постапката самостојно и откако ќе го користат системот за профилирање.
 3. Направат „попис“ на интересите, вештините, предностите и искуствата што ги имаат младите до сега, ставајќи ги во контекст на кариерата – како тоа им служи, каде можат да го користат.
 4. Создадат чувство на самопочит и доверба и верба во личните способности.
 5. Идентификувајте ги и преиспитајте ги вистинските мотиви зад направените избори – кои и зошто се задоволни од овие избори (социјални модели и стереотипи или лични цели во согласност со личниот профил и предностите).

Проектниот тим смета дека младите треба да направат свесен и информиран избор во однос на нивниот развој во кариерата, како и стратешки план за нивно идно образование и обука, за да ги постигнат целите. Секоја млада личност ќе има можност да работи на личен предизвик за да открие до кој степен нивниот пат во кариерата навистина одговара на нивните потреби.

За разлика од другите системи за профилирање, оној на VOCCESS обезбедува не само самосознание, туку и активности засновани врз тоа.

Во рамките на системот за профилирање на VOCCESS, младите ќе имаат можност:

 • Да научат како да се претстават, презентираат свои идеи и создаваат пораки.
 • Да научат да се претстават, подготвуваат резимеа, писма и интервју за работа на најефикасен можен начин.
 • Младите ќе научат како да креираат документи за апликација за работа и достојно да се претстават на интервју.

ЦЕЛИ НА VOCCESS МЕТОДОЛОГИЈАТА

Целите на системот за профилирање и курсот за учење на VOCCESS се:

 • Создадете целосен личен имиџ кој ќе ви даде слика за вашиот индивидуален потенцијал, стил на работа, стил на учење и најпогодното поле на професионална кариера.
 • Поставете ги вашите цели во кариерата и создадете план за кариера, така што ќе ги насочите своите напори и ќе добиете јасност за каков факултет би сакале да конкурирате и како би го продолжиле своето образование – формално и неформално.
 • Научете како да донесувате одлуки врз основа на она што ви е значајно и важно;
 • Научете како да управувате со своето време и да се фокусирате.
 • Креирате CV, мотивационо писмо, лично портфолио и развијте вештини за лична презентација.
 • Разберете каков е вашиот претприемачки дух и како можете да го примените во која било животна ситуација.

Целта на овој проект е ориентација во кариерата во смисла на помагање на младите луѓе да се запознаат подобро, да разберат што е важно за нив и да научат како да развиваат разни вештини што, пак, ќе им овозможат да се интегрираат во професионалниот свет. Со подобро разбирање на нивното моментално ниво на вештини и нивниот став кон различни активности, тие можат лесно да го сфатат полето на студии во кое би сакале да напредуваат со цел успешна кариера.

КАКО ДА ГИ КОРИСТИТЕ МОДУЛИТЕ НА VOCCESS?

Секој модул содржи видео лекција, работни листови и краток вовед. Ви препорачуваме да го испечатите работниот лист и да посветите најмалку 2 часа на секој модул.

Прво прочитајте го воведот, гледајте го видеото и во случај да имате прашања, поставете ги на Фејсбук групата.

Во модулите креиравме и некој вид на визуелизации, за да ви помогнеме да се продлабочите и да добиете подобри резултати.

Добра идеја е да се испланира кога ќе ги совладате сите модули. Идеално, ќе посветите 2 часа на секој модул, а потоа ќе поминете една недела размислувајќи за тоа што научивте и откривте.

Овој проект/курс е ко-финансиран од Еразмус+ Програмата на Европската Комисија, со референтен број 2018-2-ES02-KA205-011531