VOCCESS Online course

 

VOCCESS ги поддржува младите во процесот на откривање, создавање и поставување на темелите на личниот развој – во што сум добар, кои се моите вредности, кои се моите ограничувачки верувања кои ме запираат; кои се моите соништа и цели. Ова се рефлектира во VOCCESS модулите и видеата за учење. VOCCESS ги поддржува корисниците во развивање и негување навики за успех, совладување вештини и ставови за да успеете во животот: образование, кариера, социјална активност, волонтерство, самоизразување.

VOCCESS создава и можност за младите луѓе да ги следат своите соништа или да развијат вештини преку низа предизвици и алатки за планирање и поставување на цели. Во овој поглед, VOCCESS не само што овозможува себе – спознавање, туку дава и можност младите да дејствуваат врз основа на својот личен развој.

ОСНОВИ НА МОЈАТА КАРИЕРА
КОЈ СУМ ЈАС

МОИТЕ ЗОНИ НА ГЕНИЈАЛНОСТ
ВО ШТО СУМ ДОБАР?

ПРОМЕНА НА КАРИЕРА

ВИЗИЈА ЗА КАРИЕРА
ЦЕЛ И ПЛАН

КАКО ДА СЕ ПРОДАДЕТЕ СЕБЕСИ

КАКО ДА ГО КОРИСТИТЕ ОВОЈ КУРС