Модул 3

ПРОМЯНА НА КАРИЕРА

Много млади хора започват кариера в университет или първа работа, което е доста неизпълнимо. В този случай това, което трябва да се случи, е да научите всички уроци от предишния избор, да примирите с него и да продължите напред по най-добрия възможен начин. Този модул учи  как да променяте кариерата си, като вземе най-доброто от настояща глава в „кариерата“ и правят съзнателен избор как да продължат напред.

Цели на обучението:

  • Да се разбере процеса на промяна в кариерата.
  • Да се извлече най-доброто от избор на кариерата.
  • Да се направи план за промяна в кариерата.

Списък с документите:

Полезни връзки:

Оценяване:

  • Какво научих от модул 3?
  • Следващите предприети действия, базирана на модул 3?

ВЪПРОСИ:

  1. Какво е това, което не ви харесва в това къде сте сега?
  2. Какво е това, което искате да имате в новата си кариера?
  3. Как можете да завършите текущата си глава в развитието силно?
  4. Коя е следващата ви стъпкa?