Модул 3

ПРОМЕНА НА КАРИЕРА

Многу млади, веднаш после средното училиште се запишуваат на факултет или прифаќаат прва работа што е доста неисполнета. Во овој случај, она што треба да  научиме се сите лекции од тој претходен избор, да се помириме со тоа и да продолжиме напред на најдобар можен начин. Овој модул ги учи учениците како да ја менуваат кариерата со тоа што ќе го искористат најдоброто од нивната моментална „кариера“ и ќе направат свесен избор како да напредуваат кон нивната посакувана кариера.

Цели на учење:

  • Да се ​​разбере процесот на промена на кариера;
  • Да го направите најдоброто од тековниот избор за кариера;
  • Да направите план за промена во кариерата;

Листа на документи

Корисни линкови:

Оценувања:

  • Што научив од Модул 3?
  • Кои се моите следни чекори базирани на Модул 3?

ПРАШАЊА

  1. Што не ви се допаѓа во ситуацијата/кариерата во која што сте сега?
  2. Што е она што посакувате да го имате во новата кариера?
  3. Како може да го завршите сегашниот дел од кариерата и да продолжите цврсто напред?
  4. Кои се вашите следни чекори?