Модул 5

КАК ДА СЕ ПРЕДСТАВЯМЕ

Урок 1: писане на CV

Чрез CV можете да покажете вашите умения, знания и опит на работодател, използвайки точен и фактически формат. Трябва да очертаете своето образование, трудов опит, интереси и друга информация, която е от значение за работата, за която кандидатствате.

Цели на обучението:

При успешното завършване на тази единица се очаква на праговото ниво студентите да могат:

  • Да определяте и демонстрирате собствените си умения, интереси и мотивация в контекста на вземане на решения в кариерата
  • Да разберете същността и целта на автобиографията.
  • Да създадете, форматирате и разпространете пълно резюме, което точно представя вашите умения, опит и образование

Урок 2: СТЪПКА ПО СТЪПКА КЪМ LINKEDIN

LinkedIn е онлайн социална мрежа като Facebook или Twitter, но посветена на професионалните мрежи и комуникация. Профилната страница на потребител на LinkedIn е подобна на онлайн резюме. Потребителите могат да споделят своята информация за контакт, резюме на кариерата, пълна история на работа, професионални умения, подробности за официалното образование и много други. LinkedIn се използва предимно за свързване с професионални връзки, но с времето се превърна в платформа за търсене на работа

При успешното завършване на тази единица се очаква студентите на праговото ниво да:

  • Разбират и бъдат в състояние да обясняват целта на LinkedIn.
  • Бъдат в състояние да създават акаунт и да попълват тяхната информация за профила.
  • Достъп до информация във всички основни раздели: Начало, Профил, Контакти, Групи, Работа, Входяща кутия.
  • Достъп и настройка на LinkedIn.
  • Проведат търсене на работа в LinkedIn

Списък с документите

Полезни връзки (на английски)