За курса

ВЪВЕДЕНИЕ В ОНЛАЙН ПРОЕКТА НА VOCCESS

Намирането на най-подходящата и успешна кариера може да бъде предизвикателство в свят с толкова много възможности и толкова малко насоки за това как човек наистина може да познае себе си. Ето защо VOCCESS осигурява цялостен профил, основан на таланти, ценности, характери и лични сили. Освен това VOCCESS подкрепя младите хора в процеса на откриване, създаване и полагане на основите на самопознанието – в какво съм добър, какви са ценностите ми, какви са моите ограничаващи убеждения, които ме спират; какви са моите мечти и цели. Това е отразено в модулите и видеоклиповете за VOCCESS. VOCCESS подкрепя потребителите в развитието и възпитанието на навици за успех, овладяване на умения и нагласи за успех в живота: образование, кариера, социална активност, самодейност, самоизразяване.

VOCCESS създава и дава възможност на младите хора да чувстват пълноценно или да развият умение чрез поредица от предизвикателства и инструменти за планиране и поставяне на цели. В това отношение VOCCESS предоставя не само самопознание, но и възможност за потребителите да действат въз основа на него.

Въз основа на изследванията на партньорствата, методите и инструментите на VOCCESS помагат на потребителите:

 • Да определят личните приоритети и създаване на план за кариерата си.
 • Да се създадат ключови лични умения за изпълнение: поставяне на цели, управление на времето, себеизразяване, създаване, общуване и представяне на съобщение.

Учебните материали, и системата за профилиране използват методи и инструменти, които целят да подкрепят потребителите в 5 основни области:

 1. Създаване на визия за тяхното развитие и кариера, за намиране на най-подходящия път за кариера с учебните материали
 2. Да опознаят себе си и как мислят и се държат – в какво са добри, как работят и учат най-добре, за да постигнат ефективна и завършена кариера. На младите хора ще бъдат предоставени инструментите и насоките как да се отразяват, да оценят себе си и да продължат процеса самостоятелно и след като използват системата за профилиране.
 3. Да се направи „отчет“ на интересите, уменията, силните страни и опита, които младите хора имат досега, поставяйки ги в контекста на кариерата – как им служи, къде могат да ги използват.
 4. Създаването за усещане на стойността си и увереност и вяра в личните способности
 5. Определянето и преосмислянето на истинските мотиви зад направения избор – кой и защо са доволни от тези избори (социални модели и стереотипи или лични цели в съответствие с личния профил и силните страни).

Партньорството вярва, че младите хора трябва да направят съзнателен и информиран избор по отношение на кариерното си развитие, както и стратегически план за бъдещото си образование и обучение, за да постигнат целите. Всеки млад човек ще има възможност да работи върху лично предизвикателство, за да открие до каква степен кариерният им път наистина отговаря на техните нужди. За разлика от другите системи за профилиране, тази на VOCCESS предоставя не само самопознание, но и действия, базирани на него.

В рамките на системата за профилиране на VOCCESS младите хора ще имат възможност да:

 • Научат как да се представят, да представят своите идеи и да създават послания.
 • Научат как да подготвят автобиографии, мотивационно писмо и интервю за работа по възможно най-ефективния начин. Младите хора ще се научат как да създават документи за кандидатстване за работа и да се представят за интервю.

ОБЩИ ЦЕЛИ НА МЕТОДИКАТА НА VOCCESS

Целите на системата за профилиране и курса на обучение на VOCCESS са:

 • Създаването на цялостен личен образ, който им дава картина на техния индивидуален потенциал, стил на работа, стил на обучение и най-подходящото място за професионална кариера.
 • Поставянето на кариерни цели и създаването на  план за кариера, така че да насочва усилията  и да получат яснота в какъв университет биха искали да посещават и как ще продължат образованието си – официално и неформално.
 • Научават как да взимат решения въз основа на това, което е смислено и важно за тях;
 • Научават как да управлявате времето си и да се съсредоточат.
 • Създаването на автобиография, мотивационно писмо, лично портфолио и развийте умения за лично представяне.
 • Разбирането  какво е предприемаческият дух и как те могат да го прилагат във всяка житейска ситуация.

Целта на този курс е кариерната ориентация в смисъл да помогне на младите хора да опознаят по-добре себе си, да разберат какво е важно за тях и да се научат как да развият различни умения, които от своя страна биха им позволили да се установят в професионалния свят. Като имат по-добро разбиране на сегашното си ниво на умения и отношението им към различни дейности, те лесно могат да разберат областта на обучение, в която биха искали да напредват, и в крайна сметка кариерното си място.

КАК СЕ РАБОТИ С МОДУЛИТЕ НА VOCCESS ?

Всеки модул има видео, работен лист и кратко въведение. Силно препоръчваме да отпечатате работния лист и да отделите поне 2 часа – за да направите всеки модул. Първо прочетете въвеждането, гледайте видеото и в случай че имате въпроси, ги публикувайте във FB групата.

В модулите има някои насочени визуализации, които ще ви помогнат да отидете по-дълбоко и да получите по-добри резултати.

Добре е да планирате кога ще правите всички модули. В идеалния случай бихте отделили по 2 часа на всеки модул и след това да прекарате една седмица в размисъл върху наученото и откритото.

Този курс е съфинансиран от програма Erasmus+ на Европейския съюз, с  проект: 2018-2-ES02-KA205-011531