Онлайн курс на VOCCESS

VOCCESS подкрепя младите хора в процеса на откриване, създаване и полагане на основите на самопознанието – в какво съм добър, какви са ценностите ми, какви са моите лимити ,в които вярвам и ме спират; какви са моите мечти и цели. Това е отразено в модулите и видеоклиповете за VOCCESS. VOCCESS подкрепя потребителите в развитието и възпитанието на навици за успех, овладяване на умения и нагласи за успех в живота: образование, кариера, социална активност, самодейност, самоизразяване.

VOCCESS създава и предоставя възможност на младите хора да имат интерес или да развият умение чрез серия от предизвикателства и инструменти за планиране и поставяне на цели. В тази връзка VOCCESS предоставя не само самопознание, но и възможност на потребителите да действат въз основа на него.

ФУНДАМЕНТА ЗА МОЯТА КАРИЕРА
КОЙ СЪМ АЗ?

МОЯТА ДАРБА
В КАКВО СЪМ ДОБЪР?

ПРОМЯНА НА КАРИЕРАТА

КАРИЕРНА ВИЗИЯ
ЦЕЛ И ПЛАН

КАК ДА СЕ ПРЕДСТАВЯТЕ

КАК ДА ИЗПОЛЗВАТЕ КУРСА